فرهنگ چیست؟

 فرهنگ از ادبیّات و هنر تا سبک زندگی، فرهنگ عمومی، اخلاق و رفتار اجتماعی، شامل همه‌ی اینها است؛ ما در این زمینه‌ها تکلیف و مسئولیّت داریم.

۱۳۹۵/۰۶/۰۳

——–

فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سر و کار دائمی دارند و الهام‌بخش مردم در حرکات و اعمال آنها است؛ فرهنگ این است.

۱۳۹۳/۰۱/۰۱

——–

فرهنگ یک ملت است که می‌تواندآن ملت را پیشرفته، عزیز، توانا، عالم، فناور، نوآور و دارای آبروی جهانی کند.۱۳۸۳/۰۲/۲۸

پیمایش به بالا