اگر شما #تولید_فرهنگی نکردید، واردات فرهنگی چه به صورت رسمی، چه قاچاق وارد کشور می شوند {…}
[دشمنان] دارند فـکر می کنند؛ در همین مجموعه‌هایی که خودشان به آن میگویند اتاق فکر، نشسته‌اند دارند فکر میکنند که چطور میتوانند جوانها را عوض کنند. آرزوی آنها این است و دلشان میخواهد که شما جوانهایی که امروز به عشق امام و به عشق انقلاب و به عشق ارزشهای والای دینی و #اسلامی و #انقلابی نفس میکشید، از همه‌ی این #ارزشها تهی بشوید، خالی بشوید، تبدیل بشوید به یک عنصر وابسته‌ی به #فرهنگ_غربی و تفکّر غربی یک عنصر بی‌خاصیّتِ بی‌فایده برای کشور و برای خود و برای آینده‌اش.
1395/12/16

پیمایش به بالا